@NorskeOrd

Twitrer hvert ord i den norske ordboka. Med nåværende tempo blir jeg ferdig 12.12.18.

Siste ord: skuffende
Neste ord: skuffer

Ordliste: