@NorskeOrd

Twitrer hvert ord i den norske ordboka. Med nåværende tempo blir jeg ferdig 11.12.18.

Siste ord: trumfe
Neste ord: trumfen

Ordliste: